Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finansministeriet styr myndighetsradionätet Virve i fortsättningen

finansministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2017 12.00 | Publicerad på svenska 2.1.2018 kl. 13.45
Nyhet

Styrningen av telekommunikationstjänsten Virve, som hör till koncernen Suomen Erillisverkot Ab överfördes från och med den 31 december 2017 till finansministeriets OffICT-avdelning. Styrningen av Virve-tjänsten kopplas till en del av finansministeriets befintliga styrning av säkerhetsnätverksamheten, som tidigare omfattat telekommunikationstjänsten Stuves verksamhet. Ändringen underlättar även förberedelserna inför utvecklandet av framtida myndighetstjänster och modeller för myndighetskommunikation.

Det är ett gemensamt, väl förberett beslut i en föränderlig verksamhetsomgivning att styrningen av myndigheter och andra parter som svarar för förvaltningens säkerhet koncentreras till en och samma instans. Målet med förändringen är att uppnå synergifördelar i den nuvarande säkerhetsnätverksamheten och att se till att myndighetstjänsterna utvecklas så att kommande förändrade användarbehov ska kunna tas i beaktande. Den nya styrningsmodellen upplevs också göra det möjligt att skapa nya slags handlingsmodeller som svarar mot framtida behov inom myndighetskommunikationen.

Virve är betydelsefullt även i internationellt perspektiv. Virve var år 2002 det första rikstäckande myndighetsradionätet, och det används ännu i dagsläget som jämförelsegrund och modell vid konstruerandet av myndighetsradionät i andra länder. Det som gör det finländska myndighetsradionätet speciellt är verksamhetsmodellen där samtliga myndigheter, såsom räddningsväsendet, polisen, social- och hälsovården, gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten är verksamma i samma nät i nödsituationer. Virve används även av andra parter som svarar för samhällets säkerhet och funktion. Detta är möjligt tack vare kommuniceringsgrupper som håller olika aktörer i kontakt med varandra.

”Jag har haft glädjen och äran att få leda och utveckla Virve i olika uppdrag under årens gång till en rikstäckande myndighetskommunikationsmodell som förenar alla de aktörer som spelar en kritisk roll för myndighetsverksamheten. Det väsentliga med tanke på underhållet och utvecklandet av säkerheten i det finländska samhället kommer även i fortsättningen vara att man iakttar användarbehoven och konstruerar tjänsterna i samarbete. Jag kan lugnt överlämna styrningsansvaret till finansministeriet”, säger beredskapsdirektör Janne Koivukoski från finansministeriets räddningsavdelning.

”Vi tackar inrikesministeriet för deras förtjänstfulla Virve-styrning och tar emot en utmärkt styrd och utvecklad Virve-verksamhet. Jag tackar Janne Koivukoski för hans banbrytande arbete inom utvecklandet av finländska myndighetstjänster samt för ledandet av Virve-samarbetsgruppen”, säger konsultative tjänstmannen Timo Saastamoinen från finansministeriet.

Ytterligare information:

Timo Saastamoinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 446, timo.saastamoinen(at)vm.fi

Arto Lönnroth, överingenjör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 454, arto.lonnroth(at)intermin.fi

Jarmo Vinkvist, verkställande direktör, Suomen Virveverkko Oy, Suomen Erillisverkot -konsernen, tfn 040 501 5195, jarmo.vinkvist(at)erillisverkot.fi

Finansministeriet Offentliga förvaltningens ICT
 
Tillbaka till toppen