Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Trettiotre personer sökte tjänsten som förvaltnings- och utvecklingsdirektör vid finansministeriet

Valtiovarainministeriö 5.3.2019 11.05 | Publicerad på svenska 11.3.2019 kl. 8.52
Nyhet

Sammanlagt 33 ansökningar lämnades in inom den utsatta tiden för tjänsten som förvaltnings- och utvecklingsdirektör vid finansministeriet. Tjänsten tillsätts från och med den 1 augusti 2019 för en bestämd tid på fem år.

Personerna som ansökte till tjänsten:

 • Tapio Aaltonen         

 • Timo Ahvonen         

 • Teemu Anttila               

 • Thomas Baltscheffsky 

 • Tomi Hytönen          

 • Salla Kalsi                   

 • Leena Kostiander      

 • Panu Kukkonen       

 • Tiina Kukkonen-Suvivuo                   

 • Jaana Kuusisto           

 • Esa Laari                   

 • Helena Lappalainen    

 • Juha Majanen          

 • Marko Männikkö        

 • Mika Niemelä           

 • Päivi Maarit Nikander         

 • Merja Olenius             

 • Arja Pesonen          

 • Juha Savela               

 • Erik Semenius        

 • Jyrki Wasastjerna   

 • Tommi Virtanen          

 • Taina Vähimaa                                                                    

Därtill vill 10 sökande inte ha sitt namn offentliggjort.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören utnämns av statsrådet.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi

Tillbaka till toppen