Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finansministeriets meddelande till kommunstyrelserna om de framtida reformerna och automatiseringarna av den finansiella rapporteringen

Valtiovarainministeriö 24.5.2018 13.50
Nyhet

Rapporteringen om kommunernas ekonomiska uppgifter kommer att förnyas och automatiseras år 2020. Detta förutsätter förändringar i samtliga kommuners informationssystem.

Finansministeriet har skickat ett meddelande till kommunstyrelserna om de framtida reformerna och automatiseringarna av den finansiella rapporteringen. I meddelandet beskrivs reformens mål och tidtabell. Därtill påminns kommunerna om att reformen kräver förändringar i informationssystemen i varje kommun.

Ytterligare information:

Niina Huotari, specialsakkunnig, tfn +358 2955 30164, niina.huotari(at)vm.fi

Tillbaka till toppen