Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finansministrarna behandlar Grekland och kapitalmarknadsunionen

Finansministeriet 21.4.2015 14.35
Pressmeddelande

Eurogruppen behandlar läget med Greklands finansieringsstödprogram fredagen den 24 april. Hela EU:s finansministrar håller det informella Ekofinmötet den 24-25 april, där kapitalmarknadsunionen kommer att vara huvudtemat. Finansminister Antti Rinne representerar Finland vid mötet i Riga, vid Ekofin även Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen.

Eurogruppen, dvs. euroländernas finansministrar kom överens i februari att Greklands nuvarande låneprogram förlängs med fyra månader till slutet av juni. Grekland förbinder sig i detta sammanhang till att sanera sin offentliga ekonomi, att fortsätta med omfattande strukturella reformer samt till att hålla fast vid det överenskomna skuldtålighetsmålet.

Grekland ska bereda ett preciserat åtgärdsprogram tillsammans med institutionerna, dvs. trojkan (EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden) före utgången av april.  

Eurogruppen ska nu höra trojkans bedömning av det ekonomiska läget i Grekland och av framskridningen med beredningen av åtgärdsprogrammet. Ministrarna ska utifrån detta utvärdera läget med programmet, men man har inte för avsikt att fatta några beslut om betalningsrater.

Grekland kan erhålla betalningsrater ur låneprogrammet endast om landet verkställer de överenskomna åtgärderna. De nästa betalningsraterna uppgår sammanlagt till 7,2 miljarder euro. Beloppet fördelas ungefär till hälften mellan euroländerna och IMF.

Eurogruppen kommer att få en rapport om läget i Spanien efter programmet. Den spanska ekonomin och finansieringsstabiliteten har utvecklats positivt, och landet har amorterat på sitt lån till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i förtid redan för andra gången.

Ministrarna kommer att behandla det ekonomiska läget i euroområdet speciellt ur tillväxt- och sysselsättningsperspektiv.

Eurogruppen sammanträder nästa gång den 11 maj.

Bakgrundsinformation om finansieringsstödprogrammen

Informella Ekofin diskuterar kapitalmarknadsunionen

Huvudtemat vid Ekofinmötets informella sammanträde kommer att bli diskussionen om skapandet av en kapitalmarknadsunion. Kommissionen utgav en grönbok, dvs. ett diskussionsinlägg, om ärendet i februari.

Finansministrarna ska även diskutera bekämpandet av skattekringgående och aggressiv skatteplanering.

Europeiska investeringsprogrammet lyfts fram då ministrarna behandlar avvecklandet av investeringshinder. Temat introduceras av OECD:s generalsekreterare Angel Gurría.

Det ekonomiska läget i EU ska också diskuteras. Temat för finansministrarnas lunchdiskussion är de kort- och långsiktiga utmaningarna för EU-budgeten.

Enligt vedertagen praxis kommer förutom ministrarna även ECB:s generaldirektör och generaldirektörerna för övriga EU-länders centralbanker att delta i Ekofindiskussionerna. Finland representeras av generaldirektör Erkki Liikanen. Eftersom mötet är informellt fattar man inte några beslut.

Ekofinrådet sammanträder nästa gång den 12 maj.

En kapitalmarknadsunion skulle underlätta företagsfinansieringen (pressmeddelande 18.2.)
Grundandet av EU:s investeringsfond framskrider (notis 10.3.)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, [email protected]
Pekka Morén, finansråd (programländerna), tfn 02955 30290, [email protected]

Antti Rinne Finansmarknaderna Finanspolitiken
Tillbaka till toppen