Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Beräkningsgrunderna för skogsposten för samfundsskatten ändras inte under innevarande regeringsperiod

Finansministeriet 15.11.2018 11.03 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 12.46
Nyhet

Förnyandet av skogsposten för samfundsskatten skjuts upp eftersom riksdagsbehandlingen av landskapsreformen tagit längre än väntat.

Finansministeriet skickade ett utkast om nya beräkningsgrunder för skogsposten på remiss den 7 maj. Enligt utkastet skulle man i fortsättningen i stället för den tidigare skogscentralsindelningen ha använt landskapsspecifika bruttorotprisinkomster som grund för beräknandet av skogsposten. Naturskyddsområdenas skogsmarksarealer skulle ha varit likvärdiga med  hektar ekonomiskog vid beräkningen.

Avsikten var att överlämna propositionen till riksdagen efter att lagarna om landskapsreformen antagits. Eftersom behandlingen av landskapsreformen tagit längre än väntat, återkommer man till förnyandet av grunderna för beräkning av skogsposten efter att landskapsreformen trätt i kraft.

Grunderna för beräkning av skogsposten ändras (nyhet 7.5.)

Ytterligare information:

Panu Pykönen, regeringsråd, tfn 02955 30225, panu.pykonen(at)vm.fi
Matias Marttinen, specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi

Tillbaka till toppen