Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi
SV

Broschyren För en rökfri läroanstalt har publicerats på svenska

5.5.2010 9.33
Nyhet N5-54769
En rökfri och trygg framtid för alla

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat broschyren För en rökfri läroanstalt på svenska. I denna ges grunder för rökfrihet. De arbetstagare som fyller framtidens arbetsplatser kommer från vårt lands skolor och andra läroanstalter. Det är viktigt att de redan under studietiden får en bild av en rökfri arbetsmiljö. Även lärarnas och utbildarnas agerande och inställning till rökning är viktig då man försöker påverka skolungdomars och studerandes levnadsvanor.

Syftet med broschyren är att presentera bakgrunden och orsakerna till varför läroanstalterna bör vara rökfria i framtiden. Den presenterar också de grundläggande krav som ställs på en rökfri läroanstalt. Rökfria läroanstalter är ett steg på vägen mot ett rökfritt Finland.

Sjukdomar med anknytning till rökning orsakar årligen mer än 6000 förtida dödsfall i Finland och mer än 250 dör varje år på grund av att de utsatts för tobaksrök i omgivningen. Vi kan ändå förebygga de olägenheter som rökningen medför.

Finlands tobakslag har minskat rökningen avsevärt överlag och även inomhus på arbetsplatser, i skolor och på fritiden. Alla landets sjukvårdsdistrikt har dessutom förklarat sig som rökfria sjukhus. I vissa åldersgrupper är rökning bland ungdomar dock ännu vanligare än de 24% män och 17% kvinnor som röker dagligen.

Ytterligare uppgifter:

överinspektör Reetta Siukola, SHM, tfn 09 160 73231

Broschyren kan beställas via social- och hälsovårdsministeriet på adressen: posti.hton(at)stm.fi

webbnyheter
Tillbaka till toppen