Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Harriet Finne-Soveri ska stärka förändringsarbetet med hem- och närståendevården på landskapsnivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2017 12.54 | Publicerad på svenska 19.12.2017 kl. 10.55
Nyhet

Geriatrikern, överläkare Harriet Finne-Soveri har blivit medlem av expertteamet för reformen av hemvården och närståendevården.

Vad består dina uppgifter av?

Just nu pågår utvecklingsprojekt som anknyter till vård och tjänster för äldre. Mycket tid, tanke och arbete samt statliga medel har satsats på dem. Det vore rent av en synd om detta utvecklingsarbete skulle stanna kvar på projektnivå. De behöver ett permanent fotfäste och en permanent plattform som gör det möjligt för dem att växa till serviceprogram som täcker landskapen.

Min uppgift är att arbeta för att spetsprojektet för hemvården och närståendevården framskrider och får genomslagskraft i landskapen, sparra förändringsagenter och stödja att pågående projekt förankras.
Därtill säkerställer jag beredningen av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen samt samordningen av spetsprojektet för hemvården och närståendevården i landskapen.

Varför är reformen av hemvården och närståendevården en viktig del av social- och hälsovårdsreformen?

Social- och hälsovårdsreformen är tidernas chans att rätta till allt det som inte rättats under årens lopp.

Att bo hemma ska inte heller i första hand innebära att tjänster ges i hemmet utan göra det möjligt för människor att även som gammal fullödigt fungera hemma och hemifrån så som de har gjort under hela sitt liv. För detta kan man göra mycket mer än för närvarande genom att på riktigt satsa på självständigt boende, transportmedel, tillgång till information, mobilitet, näring och ett bra socialt liv. I allt detta kan social- och hälsovården bidra med mycket.

Vardag är vardag och en fungerande vardag medför livskvalitet för individen och besparingar för samhället. I social- och hälsovårdsretoriken lönar det sig att förutom den specialiserade sjukvården även se bortom den. Det är bäst att först fundera över hur en person får tillgång till tjänster och först därefter, ifall han eller hon inte får tillgång till tjänster, överväga alternativ för hur man kan tillhandahålla personen tjänster.

Å andra sidan finns det nu möjlighet att på ett helt nytt sätt skapa skräddarsydda behandlingar och tjänster för specialgrupper och till och med i realtid få specialkompetens till främsta linjen genom digitalisering. Man har inte råd att missa sådana skatter.

Vilka är de viktigaste och mest akuta uppdateringarna av tjänsterna för äldre? Och vad är redan nu bra?

Det har jag precis nu börjat utreda här. I projekten för hemvården och närståendevården finns en fin grupp förändringsagenter vars kunskaper och erfarenheter man måste kunna utnyttja i landskapen.

Berätta om din bakgrund och arbetserfarenhet

Jag är utbildad specialist i geriatrik, sedermera docent, forskare och forskningsprofessor. Mitt kliniska arbete har jag huvudsakligen bedrivit inom tjänsterna för äldre.

För närvarande är jag anställd vid Helsingfors stad som överläkare för hemvården. Mitt främsta intresse är en fungerande hemvård och mitt andra intresse är ett gott liv – fram till sista andetaget i livet.

Vad gör du på fritiden? Hur laddar du dina batterier?

Jag skrattar. Jag sover. Jag rör på mig om jag hinner. Mina fritidsintressen är sciencefictionlitteratur och outside the box-tänkande.

Mer information

Harriet Finne-Soveri, p. 050 3427 492, harriet.finne-soveri[at]hel.fi

Hyvät käytännöt I&O alueuudistus-arkisto hankeuutinen sote-uudistus spetsprojekt
 
Tillbaka till toppen