Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utfrågning av minister Blomqvist i Europaparlamentets utskott

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2019 10.14
Nyhet
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

En utfrågning av jämställdhetsminister Thomas Blomqvist hålls i Europaparlamentets utskott nästa vecka i Bryssel. Ministern presenterar prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap i det utskott som hänför sig till ministerns ansvarsområde.

Prioriteringar för Finlands EU-ordförandeskap är gemensamma värden och rättsstatsprincipen som hörnstenar i EU:s verksamhet, ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering, säkerställande av medborgarnas övergripande säkerhet samt EU som global klimatledare.

Minister Blomqvist hörs av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) den 23 september. Utskottets ansvarsområden är främjande av kvinnors rättigheter både i unionen och i tredjeländer, politik för lika möjligheter, jämställdhetsintegrering, uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter samt undanröjande av alla former av könsrelaterat våld och könsdiskriminering.

Utfrågningarna är en del av Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. I början av ordförandeskapet hörs var och en av ordförandelandets ministrar av parlamentet.

Utskotten bereder de ärenden som behandlas vid parlamentets plenarsammanträden

Före Europaparlamentets plenarsammanträden bereds ärendena i utskott, som består av ledamöter i parlamentet. Utskotten är arbetsgrupper specialiserade på olika tematiska helheter.

I samband med utfrågningarna kan utskotten ställa frågor till ministrarna om aktuella ämnen. Vid utfrågningarna i parlamentet representerar ordförandeskapets ministrar i första hand Europeiska unionens råd. Parlamentets utskott granskar kommissionens förslag till lagstiftning samtidigt som rådet, som består av ministrar från EU:s medlemsländer. Europaparlamentet antar tillsammans med rådet EU-lagstiftning som baserar sig på Europeiska kommissionens förslag.

Mötena i parlamentsutskotten direktsänds på webben.

Ytterligare information:

Elisa Palminen, sakkunnig, tfn +358 295 163 465

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 163 205

 
Tillbaka till toppen