Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Hur syns det i människors vardag, om genomstrategin förverkligas?

Social- och hälsovårdsministeriet 24.6.2015 14.06
Nyhet

Finland kan bli mönsterland för utnyttjande av genominformation. Direktör för gruppen för hälsotjänster vid social- och hälsovårdsministeriet Liisa-Maria Voipio-Pulkki berättar i en videointervju vad genomstrategin egentligen handlar om.

Textversion av intervjun:

Vad är det fråga om i genomstrategin?

"I strategin är det fråga om ett förslag, som har utarbetats av landets ledande sakkunniga inom hälso- och sjukvården och lagstiftningen i avsikt att informera såväl politiska beslutsfattare som den stora allmänheten om denna stora brytningstid som är i sikte i fråga om utnyttjande av genominformation. Vi bör förbereda oss på detta inom hälso- och sjukvården, utbildningen och vid informeringen av den stora allmänheten."

Varför har man utarbetat en sådan strategi?

"Medicinen har de senaste åren utvecklats så snabbt att det i framtiden rutinmässigt och även ekonomiskt lönsamt finns tillgång till information om människans arvsmassa, dvs. genom, på gen-, genkombinations- eller på helgenomnivå. Dessa undersökningar säljs redan nu direkt till allmänheten, och det är fråga om att vi vill att hela hälso- och sjukvården, och därmed hela befolkningen ska kunna ta del av kvaliteten i denna nya information."

Vad uppnår man med de föreslagna åtgärderna?

"Det är tänkt att genominformationen fram till år 2020 kommer att vara samma slags information om människors hälsa, risker förknippade med hälsa och sjukdomars särdrag som vilken annan riskinformation och diagnostisk information som helst är för närvarande. Detta förutsätter åtgärder inom lagstiftningen, våra informationssystem, i datalager och direkt i den praktiska verksamheten."

Vad är det viktigaste i strategin?

"Det viktigaste är utan tvivel att man har åstadkommit och offentliggjort denna gemensamma viljeyttring. I fråga om fakta anser jag att det viktigaste är skapandet av en etisk och legislativ grund för användandet av genomstrategin. Detta hänger också ihop med nödvändiga informationssystem- och integritetsskyddsfrågor."

Hur syns det i människors vardag, om genomstrategin förverkligas?

"Vi hoppas naturligtvis att vars och ens kunskap om saken växer, och att var och en av oss kan förhålla sig kritisk till denna vår kunskapsmässiga självbestämmanderätt. Genominformationen kommer att vara helt vanlig bakgrundsinformation om människors välbefinnande, hälsa och sjukdomarnas art som hälso- och sjukvården har tillgång till, dvs. den blir vardag inom den praktiska hälso- och sjukvården."

Intervju: Taina Rihtniemi

Video: Kimmo Vainikainen

Genomstrategi fokus
Tillbaka till toppen