Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Även rederierna ska få spelrum när det gäller arbetspensionsförsäkringsavgifterna

Sosiaali- ja terveysministeriö 2.4.2020 13.48
Pressmeddelande 79/2020

Regeringen föreslår att Sjömanspensionskassan ska kunna skjuta upp förfallodagen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner med högst tre månader på rederiets begäran. Syftet med förslaget är att underlätta det ekonomiska läge som rederierna hamnat i på grund av coronavirusepidemin.

De förändringar som coronaviruset medfört för samhället påverkar i hög grad också sjöfarten vid sidan av de övriga branscherna. För att underlätta det ekonomiska läget för arbetsgivarna och företagarna i de andra branscherna har man redan gett arbetspensionsbolagen möjligheten att förlänga tiden för betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifterna med tre månader.  

Avsikten med förslaget är att även de rederier i sjöfartsbranschen som råkat i ekonomiska svårigheter ska kunna få ett visst spelrum när det gäller betalningen av pensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner. 

Lagen föreslås bli tillämpad på de pensionsförsäkringsavgifter som förfaller till betalning under perioden 10.4.2020 – 31.7.2020.

Mer information:

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 005

Tillbaka till toppen