Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Bindningarna för medlemmar av besvärsnämnder ska registreras i ett öppet register

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.59
Pressmeddelande 267/2022

Regeringen föreslår att bindningarna för medlemmar av de besvärsnämnder som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ska registreras i samma register som domarnas bindningar och bisysslor. Registrets namn ändras samtidigt till registret över bindningar och bisysslor. 

Samtidigt förtydligas och förenhetligas bestämmelserna om redogörelse för bindningar i de lagar som gäller de berörda nämnderna. Registreringen av domare ändras inte.

Syftet med propositionen är att öka öppenheten och transparensen i beslutsfattandet i besvärsnämnderna och i den likartade trafik- och patientskadenämnden genom att göra det lättare för allmänheten att få information om eventuella bindningar som nämndernas medlemmar har. 

Uppgifterna om medlemmarnas bindningar ska i framtiden finnas i ett offentligt digitalt register, om uppgifterna inte är sekretessbelagda eller omfattas av begränsningar av utlämnande av uppgifter. 

Lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2024. 

Mer information:

Eva Aalto, konsultativ tjänsteman, [email protected]

 
Tillbaka till toppen