Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Social- och hälsovårdsministeriet delar ut statsunderstöd för att stödja utvecklingen av de svensk- och samiskspråkiga tjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2022 16.17
Pressmeddelande
Man och kvinna som arbetar på datorn

Social- och hälsovårdsministeriet delar ut sammanlagt 580 000 euro i statsunderstöd till välfärdsområdena i Lappland, Västra Nyland och Egentliga Finland för att stödja utvecklandet av servicen på svenska och samiska och för samordningen av samarbetsavtalet för tvåspråkiga välfärdsområden. Understöd kunde sökas perioden 16.12.2021–10.1.2022 och användningstiden för statsunderstödet är 1.1–31.12.2022.

Enligt 33 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021), som ingår i regeringens proposition (RP 241/2020 rd), har Västra Nylands välfärdsområde till uppgift att stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet. Lapplands välfärdsområde ska stödja utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster på samiska i hela landet.

Enligt 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska de tvåspråkiga välfärdsområdena ingå ett samarbetsavtal för att trygga tillgodoseendet av svenskspråkigas språkliga rättigheter inom social- och hälsovården, och Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för att samordna samarbetsavtalet.

Avsikten med projekten är att se till att välfärdsområdena i Lappland, Västra Nyland och Egentliga Finland har beredskap att utföra denna lagstadgade uppgift. Projekten övervakas av specialsakkunnig Antti Kuopila.

Mer information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295 163 516, fornamn.efternamn(at)gov.fi

 
Tillbaka till toppen