Hoppa till innehåll

Undantagstillstånd har beviljats för ordnande av jour- och förlossningsverksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.42 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 11.32
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat välfärdsområden undantagstillstånd för ordnande av jour- och förlossningsverksamhet dygnet runt inom primärvården. 

Förlossningsverksamhet kan ordnas med undantagstillstånd vid Kajanalands centralsjukhus och Lapplands centralsjukhus fram till den 31 december 2027 och vid Länsi-Pohja centralsjukhus fram till den 31 december 2025. 

Undantagstillstånd krävs för ordnande av förlossningsverksamhet, om åtminstone cirka 1 000 förlossningar per år inte uppnås på det sätt som förordningen förutsätter. Undantagstillstånd kan beviljas om det behövs för tillgängligheten till tjänsten eller för patientsäkerheten och förutsättningarna för att trygga kvaliteten på förlossningsverksamheten uppfylls på sjukhuset.

Jour dygnet runt inom primärvården kan ordnas med undantagstillstånd i Brahestad fram till den 31 december 2023 och i Jakobstad fram till den 31 december 2025. 

Ministeriet kan bevilja ett välfärdsområde tillstånd att ordna jour dygnet runt inom primärvården, om tillgängligheten till tjänsterna och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården. Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. 

För närvarande behandlar social- och hälsovårdsministeriet ytterligare tre ansökningar om undantagstillstånd. Tilläggsutredningar inväntas innan beslut fattas.

Mer information:

Laura Järvelä, specialsakkunnig (fram till den 22 december)
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd
[email protected]