Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Tilläggsstöd från EU för att stabilisera mjölkmarknaden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.7.2016 17.48
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen lade i dag fram ett nytt stödpaket på 500 miljoner euro i syfte att stabilisera den europeiska mjölkmarknaden. Åtgärderna är en fortsättning på de tidigare stödpaket som godkändes i september 2015 och mars 2016. Jordbrukskommissionär Phil Hogan redogjorde för detaljerna i paketet vid rådets möte (jordbruk och fiske) i Bryssel i dag. Finland representerades vid mötet av minister Kimmo Tiilikainen.

– Den europeiska jordbrukskrisen är redan inne på det tredje året.  Ett stödpaket skulle ha behövts redan tidigare, men det är bra att ett sådant kunde åstadkommas nu. En stimulering av marknadspriserna är det enda hållbara sättet att återställa gårdarnas lönsamhet. Det nya stödet för minskning av mjölkproduktionen leder förhoppningsvis till att priserna på EU-marknaden återhämtar sig, säger Tiilikainen.

Paketet består av två delar: ett stöd för frivillig minskning av mjölkproduktionen (ca 150 miljoner euro) och ett stöd till de enskilda medlemsländerna för att bistå gårdar med likviditetsproblem (ca 350 miljoner euro). Finlands andel av stödet till medlemsländerna är ca 7,5 miljoner euro. Dessutom möjliggör stödpaketet på samma sätt som i fjol beviljande av nationell tilläggsfinansiering samt förskottsutbetalningar av tidigarelagda och höjda normala stöd.

Finlands andel av stöden till enskilda medlemsländer är proportionellt av samma storleksklass som i det stödpaket som gavs hösten 2015. Beslut om andelen nationell tilläggsfinansiering i stödpaketet fattas i samband med höstens budgetförhandlingar.

Enligt minister Tiilikainen kommer man i Finland att i fråga om landsbygdens utvecklingsstöd fullt ut tillämpa möjligheten att höja och tidigarelägga förskottsutbetalningar av stöden. På grund av detta kommer man att kunna betala ut 60–70 miljoner euro i stöd redan i oktober i stället för i december.

Utöver stödåtgärderna diskuterade rådet för jordbruk och fiske en förenkling av förgröningsåtgärderna, den internationella handeln med jordbruksprodukter samt det nya ordförandelandet Slovakiens arbetsprogram för ordförandeskapsperioden.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269

Djur och växter EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Landsbygd Mat och jordbruk
 
Tillbaka till toppen