Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

450 500 euro till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 15.14
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 450 500 euro i understöd till 12 forsknings- och utvecklingsprojekt inom byggande av idrottsanläggningar. Projekten producerar årligen bland annat guider och anvisningar för planeringen och byggandet av idrottsanläggningar samt RT-kort för idrottsanläggningar.

Med forsknings- och utvecklingsprojekten strävar man efter att främja kvaliteten på byggandet av idrottsanläggningar med tanke på funktionen, hälsan, säkerheten, tillgängligheten och den hållbara utvecklingen.

 

Inom utsatt tid inkom sammanlagt 15 ansökningar om understöd. Deras sammanlagda kostnadskalkyl uppgick till cirka 687 268 euro.

 

Utlysning av understöd samt beviljade understöd

 

Mer information: Mikko Helasvuo, byggnadsråd, tfn 0295 330 422

 
Tillbaka till toppen