Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

1,5 miljoner till hälsofrämjande motion för vuxna

Undervisnings- och kulturministeriet 31.1.2013 10.23
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1 500 000euro till 42 projekt för utveckling av hälsofrämjande motion för vuxna. Understöden beviljas ur tippningsvinstmedel. Antalet ansökningar steg med ca 20 procent jämfört med förra året.

Genom att utveckla hälsofrämjande idrott och motion förverkligas regeringsprogrammets riktlinjer om att främja att bland den vuxna befolkningen främja jämlikhet i anslutning till motion, motion i vardagen, motion i arbetsgemenskapen och hobbymöjligheter under hela livscykeln. Huvudmålet är att öka den finländska vuxna befolkningens rörlighet enligt rekommendationerna för hälsofrämjande motion.

Ansökningarna delades upp i kommunernas hälsofrämjande motionsprojekt, projekt i anslutning till specialmotion och förebyggande av utslagning, projekt som riktar sig till unga vuxna, riksomfattande och regionala projekt inom arbetsgemenskapen samt övriga projekt.

Kommunernas hälsofrämjande motionsprojekt är omfattande projekt där man främjar kommuninvånarnas hälsa genom idrott och motion. En gemensam nämnare för många projekt var utvecklande av motionsrådgivning och motionstjänster samt att man riktade sig till den del av befolkningen som rör på sig lite.

Specialmotions- och utslagningsprojekten riktade sig till den äldre befolkningen, olika sjukdoms- och handikappgrupper samt motionsprojekt för invandrare, romer och arbetslösa. Projekten som riktade sig till unga vuxna var i huvudsak högskolornas och yrkeshögskolornas projekt. Det mest betydande riksomfattande projektet bland projekten för motion inom arbetsgemenskapen var Valo ry:s projekt för att göra personalmotionen riksomfattande.

  • Ytterligare information om utveckling av hälsofrämjande motion

Tillbaka till toppen