Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Aktuella evenemang på ungdomsområdet

Undervisnings- och kulturministeriet 17.9.2012 14.08
Nyhet

Det årliga seminariet för ungdomsorganisationer ordnas 9.10. Före det är det dags att samlas 26.9. med anledning av den färska Ungdomsbarometern  Anmälningarna till bägge evenemangen är i full gång.

Ungdomsbarometern 2012

Ungdomsbarometern har samlat information om ungas värderingar och attityder sedan 1994. Teman i Ungdomsbarometern för 2012 är frivilligarbete och förhållandet mellan generationer. Därutöver erbjuder Ungdomsbarometern information om t.ex. ungas politiska deltagande samt hut unga litar på institutioner och den sociala tilliten till medmänniskor.

Ungdomsbarometern offentliggörs onsdagen 26 september kl. 10 i Tennispalatset (sal 5) i Helsingfors. Från kl. 9.30 bjuds det på morgonkaffe.

Evenemanget öppnas av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki. Därefter presenteras undersökningens centrala punkter och deras betydelse för det praktiska ungdomsarbetet och -politiken diskuteras.

Anmälan till evenemanget senast 20.9.

Ytterligare information samt anmälningar

Organisationsseminarium 2012

Undervisnings- och kulturministeriets och utvärderings- och understödskommissionens årliga organisationsseminarium ordnas 9.10. Under evenemanget går man igenom statsunderstödspraxis inom riksomfattande ungdomsorganisationer, serviceorganisationer för ungdomsarbete samt övriga organisationer som utför ungdomsarbete. Man diskuterar också övriga aktuella ärenden som hänför sig till verksamheten inom ungdomsorganisationerna.

Organisationsseminariet ordnas i Balders sal i Helsingfors, Alexandersgatan 12 tisdagen den 9 oktober kl. 13-16.

Anmälan till evenemangen senast 1.10.

Ytterligare information samt anmälningar

Tillbaka till toppen