Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Yrkesutbildningen förnyas fr.o.m. ingången av året

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 10.18
Nyhet

Den nya lagstiftningen inom yrkesutbildningen träder i kraft vid ingången av året. Yrkesutbildningsreformen är den största reformen inom utbildningslagstiftning på tjugo år. I den nya yrkesutbildningen betonas individuella studievägar, branschöverskridande kompetens samt ett tätt samarbete med arbetslivet.

Yrkesutbildningens viktigaste uppgift att skapa yrkeskompetens för de studerandes och arbetslivets behov.

Man tar sig på ett flexibelt sätt an de individuella kompetensbehoven genom examina, delar av examina, utbildning som inte leder till examen och förberedande utbildning.  Alla som avlägger en examen eller delar av en examen får en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där man utreder hur man uppnår målet för den önskadekompetensen och vilken slags undervisning, handledning och stöd den studerande är i behov av.  Man studerar enbart det man är i behov av. Kompetens som förvärvats visas genom praktiska och konkreta arbetssituationer. Utvärderingen av kompetensen görs gemensamt av lärarna och representanter för arbetsplatsen.

Det går att flexibelt ansöka och antas till utbildning då det finns behov för det. Det här systemet erbjuder kompetens i olika skeden av arbetskarriären. Den riksomfattande gemensamma antagningen som ordnas på våren kan fortfarande utnyttjas av personer som går ut grundskolan och personer som saknar utbildning på andra stadiet. Efter avlagd yrkesutbildning kan man fortsätta till en yrkeshögskola eller ett universitet.

Möjligheterna till utbildning som sker på arbetsplatsen kommer att öka. Det finns två sätt att gå till väga: Läroavtalsutbildning som baserar sig på arbetsavtal och utbildningsavtalet som genomförs utan ett arbetsförhållande. Dessa kan kombineras på ett flexibelt sätt i enlighet med den studerande och arbetlivets behov.

Den examensinriktade arbetskraftsutbildningen och en del av arbetskraftsutbildningen som inte leder till examen flyttas från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet och blir en del av systemet för yrkesutbildning.

60 miljoner i stöd för verkställandet

Ett omfattande program har startats för att stöda verkställandet av yrkesutbildningsreformen. I programmet stöder man utbildningsanordnare i förnyandet av verksamheten. Ca 60 miljoner euro har reserverats för åren 2017-2020. Målet är att förnya yrkesutbildningens verksamhetskultur i sin helhet och permanent.

Stödprogrammets åtgärder och utvecklingsprojekt bildar en helhet som stöder yrkesutbildningsreformen. Centrala helheter inom stödprogrammet är utvecklandet av undervisningspersonalens och arbetsplatshandledarnas kompetens, kommunikation, stöd och rådgivning för utbildningsanordnare, kvalitetsledning samt utvecklingsprojekt.

Genom utvecklingsprojekt förnyar man yrkesutbildningens kärnprocesser och verksamhetsmodeller så att de i högre grad utgår från kunden och är mer flexibla. Man lättar också upp förvaltningen. Man stöder utvecklandet av kvaliteten, en bättre genomströmning inom utbildningen, gemenskap och välfärd, utvecklandet av säkerhetskulturen samt pilotprojekt med nya, innovativa verksamhetsmodeller.
 
Som stöd för de individuella studievägarna utvecklar man gemensamma verksamhetsmodeller för utbildningsanordnarna samt digitala arbetsredskap (ePUK). Yrkeskompetens visas framöver genom praktiska yrkesprov, därför skapar man en enhetlig verksamhetsmodell. För att främja utbildning som sker på arbetsplatsen skapar man också enhetliga verksamhetsmodeller och avtalsmodeller för läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet.

Mer information: överinspektör Mika Tammilehto, tfn 0400 425 522

http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen

Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning
 
Tillbaka till toppen