Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kandidater för demokratipriset sökes

Undervisnings- och kulturministeriet 7.9.2012 11.27
Nyhet

Demokratipriset delas ut årligen av justitieministeriet till aktörer som främjat demokrati. Samarbetsparter är undervisnings- och kulturministeriet, Penningautomatföreningen, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Ungdomssamarbete Allians rf. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare av priset.

Temat för priset varierar. 2012 prisbelönas verksamhet som främjar barns och ungdomars rätt att delta samt verksamhet som bidrar till deras delaktighet och möjligheter att påverka.

Meningen med temat är att lyfta fram det faktum att demokratins framtid i hög grad är beroende av barns och ungas möjligheter och vilja att delta och påverka, såväl i sin närmaste omgivning samt i samhället i övrigt. Samtidigt vill man tacka alla aktörer i Finland, som arbetar med att främja barns och ungas möjligeter att påverka och delta. Priset kan även delas ut till ett barn eller en ungdom.

Prissumman är 10 000 euro, och den kan delas mellan flera aktörer. Kandidater kan nomineras av enskilda människor, organisationer och andra som vill tacka en viss aktör eller lyfta fram en viss verksamhetsform.

 Pristagarna väljs ut av en jury som består av sångerskan Diandra Flores, fotbollsspelaren Teemu Pukki, Plan Finland Sftiftelsens barnstyrelsemedlem Jimi Kuusipalo och ordförande för Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund (Nuva) Senni Raunio.

Juryn väljer två aktörer, den tredje väljs genom allmän röstning på webbplatsen Din åsikt.fi, som upprätthålls av justitieministeriet. Prisets planeringsgrupp gör en förhandsgallring av kandidaterna.

Tillbaka till toppen