Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Inga nya journalistpensioner 2013

Undervisnings- och kulturministeriet 11.1.2013 14.41
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har inte anslag till sitt förfogande för att bevilja nya extra journalistpensioner 2013. Beslutet har fattats i samband med att statsbudgeten för 2013 behandlades i riksdagen. Att inte bevilja nya pensioner är en del av inbesparingsåtgärderna för statsekonomin.

Pensioner som beviljats före 2013 utbetalas som vanligt även framöver.

Ytterligare information: kulturrådet Leena Laaksonen, tfn 02953 30175

Tillbaka till toppen