Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Specialunderstöd kan sökas för kompetenscenterverksamhet för invandrare

Undervisnings- och kulturministeriet 29.10.2018 9.08 | Publicerad på svenska 29.10.2018 kl. 12.55
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser 2,5 miljoner euro för kompetenscenterverksamheten för invandrare. Syftet är att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kompetent arbetskraft. Understöd beviljas kommuner där andelen invånare som har ett främmande språk som modersmål är minst 15 000. Det går att ansöka om understöd under perioden 29.10. – 3.12.2018.

Med understödet kan man stödja verksamhet av kompetenscenternatur som redan har startats eller som man avser att utvidga. Detta gäller också motsvarande ny verksamhet som startas. Verksamhetsmodellen förenar tjänster för vuxna invandrare i anslutning till utbildning, sysselsättning och rehabilitering.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd beviljas för att täcka kostnader som föranleds av en effektiv kartläggning av kundens kunnande, handledning till arbetsliv och behövlig utbildning, stöd under utbildningen och av hur verksamheten leds och samordnas samt av en bedömning av konsekvenserna.

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 ingår ett tillägg av engångsnatur på 2,5 miljoner euro.

Dessutom kan understöd för verksamhet av kompetenscenternatur samtidigt sökas av arbets- och näringsministeriet. Ytterligare information om ansökan finns här: integration.fi.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om finansieringen i samarbete med arbets- och näringsministeriet.


Upplysningar:  
Kirsi Kangaspunta, planeringschef tfn 040 7099 295

Mer om understödet

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning
Tillbaka till toppen