Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Understöd som kan sökas i januari

Undervisnings- och kulturministeriet 8.1.2013 13.02
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet stöder bl.a. projekt inom utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete. Ministeriet beviljar statsunderstöd beroende på prövning främst till samfund.

Ansökningstiderna för följande understöd går ut i januari:

  • 14.1. Spetsprojekt inom kulturexport
  • 18.1. Kulturexport- och utvecklingsprojekt inom Finlands kulturinstitut i utlandet
  • 18.1. Det finsk-ugriska kultursamarbetet med Ryssland
  • 31.1. Förverkligande av Rysslandsprogrammet för konst och kultur
  • 31.1. Produktutveckling inom kulturturism
  • 31.1. Understöd för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokaler

Följ länkarna för närmare beskrivningar, anvisningar och blanketter i anslutning till understöden.

Tillbaka till toppen