Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Tillstånden för medborgarinstitut och sommaruniversitet förnyas

Undervisnings- och kulturministeriet 30.3.2012 11.08
Nyhet

Medborgarinstitutens och sommaruniversitetens tillstånd att driva verksamhet förnyas från och med ingången av 2013 så att de anpassas till ändringarna i lagen om fritt bildningsarbete. Motsvarande ändring gjordes i fråga om medborgarinstitutens tillstånd i början av 2012.

Tillstånd att bedriva verksamhet kan sökas av undervisnings- och kulturministeriet. Medborgarinstitutens ansökningar skall vara inne senast 21.6.2012 och sommaruniversitetens senast 30.6.2012. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar finns på ministeriets webbplats. Nästa i turen är tillstånden för studiecentren.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja en kommun, samkommun, ett registrerat samfund eller en stiftelse tillstånd att driva en läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete. Tillstånden innehåller information om vem som bedriver verksamheten och läroanstalten, läroanstaltens utbildningsuppgift, undervisningsspråk samt vid behov särskild utbildningsuppgift och övriga villkor i anslutning till anordnande av utbildning.

Årligen deltar över 1,6 miljoner medborgare i olika former av vuxenutbildning. Undervisningen sker huvudsakligen i läroanstalter för fritt bildningsarbete. Dessa är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, utbildningscenter för idrott och studiecenter.

Länkar:

• Anvisningar och blanketter
• Lagstiftning för fritt bildningsarbete

Tillbaka till toppen