Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nationalmuseet samlar minnen om motionsmiljöer

Undervisnings- och kulturministeriet 9.2.2012 12.48
Nyhet

Nationalmuseet samlar genom en enkät information och erfarenheter om betydelsefulla motionsmiljöer - oberoende av motionsgren. Svar önskas såväl av vanliga medborgare som av människor i idrottsbranschen.

Målet är att samla information särskilt om motionsanläggningar som byggts efter kriget och deras betydelse som kulturmiljöer. Genom enkäten vill man också lyfta fram vilken betydelse de motionsanläggningar som välfärdsstaten har byggt har för människors välfärd.

Läs mer om enkäten på webbplatsen för Nationalmuseets nationalvetenskapliga arkiv. '

Byggnadsarvsdagen handlar om rörelse

Temat för Dagarna för Europas byggnadsarv , som firas varje höst, är i år idrotts- och motionsmiljöer. Genom temat vill man lyfta fram uppskattningen för idrotts- och motionsrelaterat byggnadsarv.

Europas byggnadsarvsdag firas årligen det andra veckoslutet i september, men temat syns under hela året. Årstemat hör också ihop med projektet Välfärdsfinlands motionsmiljöer. Bakom projektet står Museiverket, Liikuntatieteellinen seura och idrottsmuseet.

Man räknar med att det i Finland finns nästan 30 000 idrotts- och motionsanläggningar, så lokala motions- och idrottsmiljöer spelar en stor roll i människors vardag. Olika slags motionsställen hör till den dagliga levnadsmiljön och är en del av det utbyggda landskapet. Goda möjligheter att idka motion inverkar på invånarnas välfärd och kan även tillföra kommunerna en konkurrensfördel.

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för att idka motion och idrott genom att styra och stöda bl.a. idrottsanläggningsprojekt.

Tillbaka till toppen