Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kommissionen föreslår förenklat system för musiklicenser

Undervisnings- och kulturministeriet 13.9.2012 15.25
Nyhet

Europeiska kommissionen kom i juli med ett förslag till Europeiska parlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. Statsrådet avlät idag en U-skrivelse om saken till riksdagen.

Målet med direktivförslaget är att förbättra upphovsrättsorganisationernas bestämmelser om öppenhet och förvaltning. Målet är att öka upphovsmännens och användarnas tillit till att upphovsrättsorganisationerna fungerar tillbörligt, effektivt och öppet.

Förslaget skapar en rättslig ram för upphovsrättsorganisationernas verksamhet genom att förbättra effektiviteten, precisionen, transparensen och ansvarsfullheten i den kollektiva förvaltningen av upphovsrätten inom EU:s inre marknader.

Å andra sidan försöker man genom direktivförslaget effektivera licensieringen av gränsöverskridande musikverk i webbmiljö samt garantera att upphovsrättsorganisationerna har de nödvändiga tekniska beredskaperna för uppgiften.

Statsrådet understöder på det allmänna planet kommissionens förslag, men Finland strävar också till att garantera att regleringen inte blir för detaljerad och betungande för upphovsrättsorganisationerna. Gällande gränsöverskridande licensiering av rättigheter för användning på internet ansåg statsrådet det vara beklagligt att det i förslaget inte ingick andra former av verk än musikaliska verk. Statsrådets kommer att fastställa och precisera sitt ställningstagande på basis av den feedback som kommer fram under samrådsförfarandet. Därefter levererar statsrådet en kompletterande U-skrivelse till riksdagen.

I och med det föreslagna direktivet främjar man skapandet av en inre marknad för upphovsrättigheter. Det är en del av kommissionens strategi för immateriella rättigheter från år 2011.

I Finland fungerar sex upphovsrättsorganisationer; den gemensamma paraplyorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer Kopiosto, upphovsrättsorganisationen för musikaktörer Teosto, Gramex för musikartister och producenter, Upphovsrättsförening för visuella konstnärer Kuvasto,Tuotos, som representerar filmproducenter samt Sanasto inom litteraturbranschen.

En remissrunda, som tog slut i slutet av augusti, har ordnats med anledning av direktivförslaget. Ett offentligt hörande- och diskussionstillfälle ordnas måndagen 24.9.

Ytterligare information
- direktör Jukka Liedes, tfn 0295 3 30192
- upphovsrättsrådet Viveca Still, tfn 0295 3 30297

Tillbaka till toppen