Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utbildnings-, forsknings- och kultursamarbetet i Latinamerika och Karibien

Undervisnings- och kulturministeriet 30.11.2012 14.00
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en färsk utredning om utbildnings-, forsknings- och kultursamarbetet i Latinamerika och Karibien. Utredningen gjordes av direktören för Finlands institut i Madrid, professor Martti Pärssinen. Utredningen publicerades 30.11.

Latinamerikas och Karibiens andel av hela världens produktion är stor och växer kraftigt. Till följd av den ekonomiska utvecklingen och samhälleliga förändringar stärker området sin ställning som en betydande global aktör. På grund av detta föreslås som allmänt mål att samarbetet mellan Finland, Latinamerika och Karibien samt finansieringen av det balanseras på en nivå som motsvarar områdets betydelse före år 2022.

Till följd av arbetet föreslår utredningsmannen flera åtgärder för att utveckla samarbetet med Latinamerika och Karibien på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Åtgärdsförslagen gäller 1) förbättring av informationsgången och samordningen i Finland, Latinamerika och Karibien, 2) stärkande av språk- och kulturkännedomen i Finland samt 3) stödjande av områdesspecifikt samarbete på utbildnings-, forsknings- och kulturområdena.

I utredningen betonas att man istället för att föreslå ny finansiering fokuserar utredningen på att förbättra samarbetet och effektivisera verksamheten genom utveckling av sakkunskapen, nätverken och samarbetet mellan olika ministerier. 
 

Utbildnings-, forsknings- och kultursamarbetet i Latinamerika och Karibien. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:26

Finland and the Caribbean – Growing closer (digilehti)
(Utrikesministeriets publikation 2010, preciserad utgåva 2012)

Tillbaka till toppen