Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Sysselsättningen inom kultursektorn har utvecklats gynnsamt

Undervisnings- och kulturministeriet 17.8.2012 13.45
Nyhet

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har sysselsättningen inom kulturyrken och kulturnäringar ökat snabbare än sysselsättningen för alla yrken och näringsgrenar. Ca 81 700 personer är sysselsatta på heltid inom kulturbranschen.

I Statistikcentralens färska kulturarbetspublikation granskas sysselsättningen och utvecklingen inom kulturbranschen. Det har inte tidigare publicerats årlig information om kulturarbetskraften, men framöver är det meningen att samla uppgifterna regelbundet.

Sysselsättningen inom kultursektorn har utvecklats gynnsamt under 2000-talet: Något under 8 procent från år 2004 till år 2010 och inom kulturyrkena med över 22 procent från år 2004 till år 2011. Hela sysselsättningen har under samma period ökat med något under 5 procent.

Bland yrkena steg sysselsättningen mest, dvs. med över 60 procent, för grafiska planerare samt planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen. Sysselsättningen för personer inom konstnärliga yrken ökade med omkring 14 procent och sysselsättningen för journalister med över 5 procent.

Av kulturnäringarna steg sysselsättningen inomi reklamverksamhet med nästan 60 procent. Till näringsgrenar med minskande sysselsättning hörde förlagsverksamhet samt grafisk produktion.

Sysselsättningen inom konstyrken ökade

Sysselsättningen inom kulturyrken har också enligt sysselsättningsstatistiken vuxit snabbare än andelen sysselsatta i genomsnitt. Från år 2000 till 2009 var tillväxten nästan 6 procent. Också andelen sysselsatta inom konstyrken har vuxit märkbart.

Sysselsättningen bland skådespelare ökade med 33 procent och bland bildkonstnärer, konstindustriella formgivare mm. med 35,9 procent. Antalet danskonstnärer ökade med 50 procent och teater- och filmregissörernas antal med 60 procent. Det fanns 33 procent fler underhållningsmusiker 2009 än 2000.

Sysselsättningen inom kulturförvaltningen samt musei-, biblioteks och arkivarbete har hållits på ungefär samma nivå trots att stora förändringar har skett inom enskilda yrken. Antalet bibliotekarier, arkiv- och museiarbetare har sjunkit med över 30 procent. Bl.a. antalet kulturchefer har ökar betydligt, men över 50 procent.

Nästan 40 procent av personer som arbetar inom kulturbranschen har mellanstadieutbildning, 15,3 procent eftergymnasial utbildning, 20 procent har lägre högskoleutbildning och närmare en fjärdedel högre högskoleutbildning.
Av arbetsgivarsektorerna arbetar nästan 65 procent av alla sysselsatta inom den privata sektorn. Över 14 procent är sysselsatta inom kommunsektorn.

En bred skala av yrken och branscher

Definitionen av kulturbranscher och kulturyrken har inte klara gränser, och man håller nu inom EU på att utveckla en rekommendation om hur kulturbranschen borde definieras.

Den nuvarande datainsamlingen för arbetskraftsundersökningen baserar sig på ett urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Informationen om sysselsättningsstatistik baserar sig huvudsakligen på administrativa register och statistiskt material. 

Ytterligare information:

Tillbaka till toppen