Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Lag om kommunernas kulturverksamhet skickas ut på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet 18.5.2018 12.34
Nyhet

Förslaget tillreform av lagen om kommunernas kulturverksamhet har skickats ut på remiss. Förslaget uppdaterar den gamla lagen. Under de senaste åren har man förnyat också biblioteks-, idrotts- och ungdomslagen, som hänger ihop med kommunens bildningsverksamhetshelhet. Lagreformen har beretts som arbetsgruppsarbete med undervisnings- och kulturministeriet som ordförande. Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtanden angående lagförslaget senast den 28 juni 2018.

De centrala utgångspunkterna för kommunernas kulturverksamhetslag är att främja kreativ verksamhet inom konst och kultur, lika tillgång till bildningsrättigheter och kulturtjänster samt hur kultur och konst påverkar samhället. I lagförslaget slår man fast målet med lagen samt kommunens uppgifter då det gäller att ordna kulturverksamhet på ett mera mångsidigt sätt än i den nuvarande lagen. Ett centralt mål är att främja verksamhetsförutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet.

I förslaget betonar man genom kultur och konst har många möjligheter att berika människors liv och verksamheten inom olika samfund. Genom att främja konst och kultur kan man påverka bl.a. kommuninvånarnas välfärd och delaktighet samt kommunernas livskraftighet. Då man ordnar kulturverksamhet bör man ta i beaktande de lokala förhållandena samt olika befolkningsgruppers olika behov och förväntningar. Invånarna bör ha möjlighet att delta och påverka kommunens kulturverksamhet.

Enligt förslaget bör det inom kommunen finnas tillräckligt omfattande och mångsidig kompetens för att ordna kulturverksamhet. Kommunen kan vid behov också ordna kulturverksamhet i samarbete med andra kommuner. Samarbete med andra verksamhetsområden och aktörer inom kommunen är också viktigt.

I lagförslaget föreslår man att det föreskrivs om en utvecklingsuppgift med vilken man stöder verkningsfullheten i förverkligandet av kommunernas kulturverksamhet, personalens kompetens och kommunernas gemensamma verksamhet. Genom att producera information och genom att utvärdera stöder man förverkligandet av lagens mål och uppgifter.

Begäran om utlåtande har publicerats på utlåtande.fi. Efter remissrundan fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannaarbete.

Mer information:

Esa Pirnes, ordförande för arbetsgruppen, kulturråd, tfn 02953 30259
Kirsi Kaunisharju, medlem av arbetsgruppen, sakkunnigsekreterare, kulturråd, tfn  02953 30144

#kulttuuritoimintalaki

Tillbaka till toppen