Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Basservice inom idrott utvärderas systematiskt

Undervisnings- och kulturministeriet 10.1.2012 12.36
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har gjort upp en plan om att utveckla utvärderingen av basservice inom idrott i samarbete med NTM-centralerna.

I det fem år långa utvärderingsprogrammet har man planerat in särskilda mål för utvärdering för varje år. Meningen är att programmet upprepas, så att man i beslutsfattandet på ett bättre sätt än nu har tillgång till trendinformation.

Utvärderingen som gjordes 2011 granskade kommunernas ekonomiska resurser och personal i fråga om produktion av basservice inom idrott. Utvärderingsmålen för 2012, 2013, 2014 och 2015 är tillgången till idrottsservice, den fysiska tillgången till idrottsanläggningar, tillgången till idrottsanläggningar i fråga om användningsturer och användaravgiftspolitik samt den kvalitativa tillgången till idrottsservice och idrottsanläggningar.

Utvärderingens resultat används i beslutsfattande som gäller idrottsväsendets statsförvaltning och regionalförvaltning samt för idrottspolitikens strategiska riktlinjer. Meningen är att resultatet av utvärderingen av basservicen skall gynna även det idrottspolitiska beslutsfattandet i kommunerna.

Genom att slå fast målen för utvärdering under flera år konkretiserar man vilka åtgärder kommunen i praktiken vidtar för att främja idrotten. Utvärderingskriterierna, utvärderingsfrågorna, indikatorerna och servicemålen utgår från kommunernas fastslagna uppgifter enligt idrottslagen. Också utvärderingens resultat analyseras detta ljus.

Bl.a. en promemoria av utvecklingsarbetsgruppen för utvärdering av basservice samt utvärderingsprojektets rekommendationer av statens idrottsråd står bakom utvärderingsutvecklingen.

Länkar och ytterligare information:

Tillbaka till toppen