Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ministeriet utreder möjligheten att göra förskoleundervisningen obligatorisk

Undervisnings- och kulturministeriet 8.1.2013 15.12
Nyhet

Undervisningsminister Jukka Gustafsson har tillsatt docenten Jarmo Kinos och docenten Tuire Palonen för att göra en utredning om att göra förskoleundervisningen obligatorisk. Målet är att hela åldersklassen tar del av förskolepedagogiken.

Enligt regeringsprogrammet ska hela åldersklassen garanteras tillgänglig småbarnsfostran och förskoleundervisning av god kvalitet. Förskoleundervisningen utvecklas så att de erbjuder likvärdiga förutsättningar för hela åldersgruppen. Det är viktigt att målnivån för den grundläggande undervisningen växer, att bygga upp en pedagogisk kontinuitet från småbarnsfostran till förskoleundervisning och grundläggande undervisning samt att garantera tillräcklig likvärdighet mellan barn.

Angående förskoleundervisningen kommer man att utreda vilka faktorer som spelar in då man låter bli att utnyttja tjänster i anslutning till förskolepedagogiken. Utredningspersonerna kommer med förslag till de åtgärder som krävs för att göra förskoleundervisningen obligatorisk. Därutöver bedömer utredningspersonerna centrala verkningar i anslutning till att göra förskoleundervisningen obligatorisk.

Utredningspersonerna skall lämna in sin första rapport med de mest centrala observationerna senast 28.2.2013 och den slutgiltiga rapporten 29.3.2013.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Aleksi Kalenius tfn 040 125 1032

Tillbaka till toppen