Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ministeriet bereder nya riktlinjer för främjande av barnkultur

Undervisnings- och kulturministeriet 28.8.2012 14.21
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet vill främja barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i och skapa kultur bl.a. genom att sätta upp mål för ett barnkulturpolitiskt program. Undervisnings- och kulturministeriets tidigare femåriga barnkulturpolitiska program tog slut 2007.

Det barnkulturpolitiska programmet 2013-2017 har som mål att förbättra barns och ungas möjligheter att utnyttja kulturtjänster samt att främja ett tätare samarbete.

Det nya programmet påbörjas genom regionala seminarier som ministeriet ordnar i samarbete med de regionala konstkommissionerna samt det riksomfattande projektet för konstfostran som fortgår till slutet av 2012.

Med anledning av programmet har ministeriet tillsatt en styrningsgrupp. Ordförande är direktör Hannele Lehto vid undervisnings- och kulturministeriet. Medlemmar är konstsekreterare Ansa Aarnio (Centralkommissionen för konst), undervisningsrådet Mikko Hartikainen (Utbildningsstyrelsen), överinspektör Tiina Kavilo (UKM), överinspektör Emma Kuusi (UKM), regionchef Arja Laitinen (Centralkommissionen för konst), kulturrådet Esa Pirnes (UKM), projektplanerare Leena Rantala (UKM) och överinspektör Hannu Tolonen (UKM). Sekreterare för styrningsgruppen är kultursekreterare Lea Halttunen (UKM) och kultursekreterare Iina Berden (UKM). Styrningsgruppens verksamhetsperiod tar slut i maj 2013.

Det barnkulturpolitiska programmet ingår i det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, som godkänts av statsrådet. Målet med utvecklingsprogrammet är att förbättra barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i kultur samt att värna om kulturkompetensen bl.a. genom mera konst- och kulturarvsfostran.

  • Ytterligare information om barnkultur 

Tillbaka till toppen