Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ändringar i UKM:s organisation

Undervisnings- och kulturministeriet
15.2.2012 10.52
Nyhet

Uppgifterna inom utbildnings- och forskningspolitiken har omorganiserats i undervisnings- och kulturministeriet. Helheten för allmänbildande utbildning och yrkesutbildning omvandlades till utbildningspolitiska avdelningen och helheten för högskole- och forskningspolitik blev högskole- och forskningspolitiska avdelningen. Vuxenutbildningen är nu samlad i vuxenutbildningspolitiska enheten. Dit hör också studiestödet.

Avdelningarna och vuxenutbildningspolitiska enheten sköter de allmänna förutsättningarna för utbildning och forskning, styrningen av verksamhetsområden, finansiering, beredning av lagstiftning, beredning av utbildningspolitik och verkställande av riktlinjer samt prognostisering av utbildning. 

Målet med reformen är att förnya ministeriets struktur så att den på ett bättre sätt motsvarar de olika behoven inom olika verksamhetsområden samt att lyfta upp vuxenutbildningens profil inom utbildningspolitiken genom att samla resurserna, styrningen och utvecklingen. I och med förskoleäreden flyttas 2013 blir undervisnings- och kulturministeriets uppgifter mer omfattande.

Utbildnings- och forskningspolitikens uppgifter delas upp i två avdelningar, vuxenutbildningspolitiken får en egen enhet

Utbildningspolitiska avdelningen svarar för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning morgon- och eftermiddagsverksamhet samt yrkesutbildning. Till utbildningspolitiska avdelningens enheter hör ansvarsområdet för allmänbildande utbildning, ansvarsområdet för yrkesutbildning samt strategi- och styrningsgruppen. Förskoleundervisningen kommer att höra till ansvarsområdet för allmänbildande utbildning.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen svarar för ärenden i anslutning till universitet, yrkeshögskolor och forskning. Till högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör högskoleutbildningspolitiska ansvarsområdet, forskningspolitiska ansvarsområdet, ansvarsområdet för dataadministration samt strategi- och styrningsgruppen.

Vuxenutbildningens styrning, utveckling och resurser är nu samlade. Studiestödet och koordinering av utbildningsbehovets prognostisering är också på enhetens ansvar. Förvaltningsmässigt är enheten en del av högskole- och forskningspolitiska avdelningen.

Till vuxenutbildningspolitiska enhetens uppgifter hör allmänbildande vuxenutbildning, fritt bildningsarbete, systemet med fristående examina och yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, språkexamina, högre yrkeshögskoleexamina, högskolornas specialiseringsutbildning, specialiseringsstudier och kompletterande utbildning, öppen högskoleutbildning och öppen yrkeshögskoleutbildning. Enheten svarar också för strategisk utveckling och genomförande av den nationella vuxenutbildningspolitiken och politiken för livslångt lärande samt internationellt samarbete inom vuxenutbildning och utveckling av samarbetet.

I gemensamma beredningsgrupper kommer man att behandla lärarutbildningen, invandrarärenden och prognostisering av utbildningsbehov.

Uppdateringar på webbplatsen och i registret för personal och uppgifter

Ändringarna inverkar också på webbplatsens innehåll samt på registret för personal och uppgifter. Dessa uppdateras så fort som möjligt.

Undervisnings- och kulturministeriets organisationsschema (pdf)

Tillbaka till toppen