Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Ungdomsbarometern 2012 behandlar förhållandet mellan generationer

Undervisnings- och kulturministeriet 26.9.2012 15.24
Nyhet

Ungdomsbarometern 2012 innehåller många teman. Såväl teman som hör ihop med familjens vardag som delaktighet, tilltro, sociala nätverk, hälsa, livsstil och barndomshemmets bakgrund finns med.

I år är ungdomsbarometern annorlunda. För första gången genomfördes undersökningen så att man inte bara intervjuade ungdomar, utan också deras föräldrar. På så sätt kan man bättre belysa hur illamående byggs upp och förs vidare mellan generationer. En dylik forskningsmetod har inte använts i Finland tidigare.

Enligt ungdomsbarometern är ungdomar idag mera intresserade av politik än någonsin tidigare under uppföljningsperioden. Man har följt med intresset för politik sedan 1996. Enligt den färskaste barometern är drygt 60 procent av ungdomarna i undersökningen åtminstone något intresserade av politik.

Enligt resultaten har ungas sammanhållning förbättrats, särskilt i fråga om webbsamfund, men också i fråga om vänkrets, släkt, skola eller arbete samt det finländska samhället. Ungas tillit till samhälleliga institutioner har blivit bättre. Däremot hat tilliten till medmänniskor försvagats snabbt.

Ungdomsbarometern är på finska, men har sammandrag på svenska och engelska.


Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012 (pdf)


Tillbaka till toppen