Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Fem ministrar gör ungdomsgarantin känd i hela landet

Undervisnings- och kulturministeriet 31.8.2012 10.39
Nyhet

Samhällsgarantin för unga, den s.k. ungdomsgarantin, presenteras på 15 orter i september-oktober. Garantin genomförs från början av 2013. Fem ministrar engagerar sig för ungdomarnas sak. Syftet är att förbinda de lokala aktörerna att uppfylla målen för ungdomsgarantin och snabbt få igång de åtgärder som behövs för ändamålet i regionerna. I genomförandet av ungdomsgarantin är de unga själva aktiva aktörer och skapar sin egen framtid.

Ungdomsgaranti Road Show startar den 17 september 2012 i Helsingfors och det sista evenemanget hålls i slutet av oktober i Åbo. De övriga orterna är Rovaniemi, Lahtis, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Jyväskylä, Tammerfors, Kajana, Villmanstrand, Joensuu, S:t Michel och Vasa.

I evenemangen deltar arbetsminister Lauri Ihalainen, undervisningsminister Jukka Gustafsson, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson, social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen samt Jarmo Lindén, statssekreterare för kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki, som ansvarar för ungdomsärenden.

Vid Road Show-evenemangen söks nya, fördomsfria tillvägagångssätt tillsammans med arbetsgivare, arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och ungdomar. Därigenom säkerställs att alla unga hittar en väg till utbildning och arbete.

Ungdomsgarantin träder i kraft 2013

Ungdomsgarantin garanterar alla under 25 år och nyutexaminerade under 30 år en arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader efter att de har blivit arbetslösa.

I ungdomsgarantin ingår bl.a. en utbildningsgaranti, ett kompetensprogram för unga vuxna, verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete. Utbildningsgarantin garanterar var och en som nyss avslutat grundskolan en utbildningsplats. Kompetensprogrammet för unga vuxna, erbjuder en möjlighet för personer under 30 år med enbart grundskola att avlägga en yrkesexamen på andra stadiet.

För närvarande har cirka 110 000 personer i åldern 20-29 år enbart grundskola och drygt 70 000 är arbetslösa arbetssökande. Cirka 40 000 outbildade unga uppskattas stå helt utanför arbete och utbildning. Kostnaderna för utslagningen bland unga är på årsnivå ca 300 miljoner euro.

Webbplatsen för ungdomsgarantin öppnas den 17 september 2012.

Ytterligare upplysningar om ungdomsgarantin:

  • överdirektör Tuija Oivo, tfn 029 50 49040 (ordf. för arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga)
  • specialmedarbetare Pilvi Torsti, ANM, tfn 029 50 48005
  • specialmedarbetare Aleksi Kalenius, UKM, tfn 040 125 1032 (utbildningsärenden)
  • specialmedarbetare Minna Kelhä, UKM, tfn 040 687 3835 (ungdomsärenden)
  • specialmedarbetare Ulla Heinola, SHM tfn 050 537 4945 (social- och hälsovårdsärenden)
  • specialmedarbetare Erkki Papunen, SHM tfn 050 312 2332 (omsorgsärenden)

Tillbaka till toppen