Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Trakasserier inom lärarutbildningen tolereras inte!

Undervisnings- och kulturministeriet 11.10.2018 11.58 | Publicerad på svenska 12.10.2018 kl. 11.22
Nyhet

Lärarutbildningsforumet har godkänt en ställningstagande där anordnare av lärarutbildning förbinder sig att förbygga sexuella trakasserier och annat osakligt beteende inom lärarutbildningen. Genom gemensamma åtgärdsprinciper garanterar man att såväl nuvarande som kommande lärare har beredskap och verktyg för att känna igen och ta itu med osakligt beteende.

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade under våren 2018 åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier i lärmiljöer. Lärarutbildningsforumet fick som uppgift att dryfta hur man inom lärarutbildningen beaktar minskandet av sexuella trakasserier inom lärarutbildningen. Alla lärare bör ha beredskap att känna igen och tackla sexuella trakasserier.

Lärarutbildningsforumet behandlade förebyggandet av sexuella trakasserier och annat osakligt beteende under de seminarier som forumet ordnade i Jyväskylä den 5 april och i Helsingfors den 11 september. Nästan hundra medlemmar av Lärarutbildningsforumet, utvecklare av lärarutbildningen och sakkunniga deltog. Man dryftade temat såväl i verkstäder som genom diskussioner. På basis av den gemensamma beredningen drog Lärorutbildningsforumet upp gemensamma riktlinjer för förebyggandet av sexuella trakasserier och annat osakligt beteende. Alla anordnare av lärarutbildning förbinder sig till riktlinjerna.

Riktlinjerna innehåller fem principer: 1) Vi känner till lagstiftningen och förhållningsreglerna 2) Vi känner igen trakasserier och vidtar genast åtgärder 3) Vi kan agera i en situation där det förekommer trakasserier 4) Vi ger kommande lärare verktyg och garantera att kompetensen är uppdaterad och 5) Vi garanterar en trakasserifri studiemiljö.

Särskilt viktigt är att garantera att nyutexaminerade lärare och lärare i början av sin karriär har modeller för interaktion samt stöd för sitt jobb i skolans mångsidiga verksamhetsmiljö.

Lärarutbildningsforumets förbindelse att förebygga sexuella trakasserier och annat osakligt beteende  

Mer om Lärarutbildningsforumet

Upplysningar:
- Ordförande för lärarutbildningsforumet, professor Jari Lavonen, Helsingfors universitet, tfn 02941 29635
- Viceordförande för lärarutbildningsforumet, direktör Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK, tfn 040 587 8029
- undervisningsråd Armi Mikkola, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30214
- projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30134

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning spetsprojekt
Tillbaka till toppen