Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Studeranderespons ska påverka finansieringen av yrkesutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet 1.6.2018 16.15 | Publicerad på svenska 4.6.2018 kl. 16.26
Nyhet

Studeranderespons påverkar finansieringen av yrkesutbildning från och med ingången av 2020. Studeranderespons tas emot från och med den 1 juli 2018. Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning har ändrats och man har infört paragrafer om studeranderespons och insamling av respons.

Studeranderesponsen påverkar yrkesutbildningens genomslagsfinansiering, varav 1/6 beviljas på basis av studeranderespons. 2,5 procent av yrkesutbildningens kalkylerade finansiering delas alltså ut på basis av studeranderespons.

Det är studerande som avlagt en examen eller en eller flera examensdelar som svarar på studeranderesponsenkäten. Den studerande svarar på enkäten två gånger under studierna. Första gången i början av studierna då den personliga utvecklingsplanen för kunnandet är godkänd. Andra gången svarar den studerande på enkäten i slutskedet av studierna då den studerande har påvisat det kunnande som satts som mål i den personliga utvecklingsplanen.

Av genomslagsfinansieringen som fördelas på basis av studeranderespons beviljas 1/4 på basis av studeranderespons från studerande som har inlett yrkesinriktad examensutbildning och 3/4 på basis av studeranderespons från studerande som har avlagt en yrkesexamen och en eller flera delar av en sådan.

Finansieringen för yrkesutbildningen delas för första gången ut på basis av studeranderespons år 2020. För att den information som ligger som grund för genomslagsfinansieringen ska vara tillgänglig på hösten 2019 då man gör upp prestationsbeslutet för finansåret 2020 börjar man samla instuderanderespons fr.o.m. den 1 juli 2018.

Huruvida responssystemets koefficienter är fungerande och ändamålsenliga utvärderas då man har mer erfarenhet av systemet.

I den finansieringsmodell för yrkesutbildningen som trädde i kraft den 1 januari 2018 delas finansieringen på kalkylerade grunder upp i basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering. Därtill beviljas strategifinansiering.

Förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrun-derna för finansiering för yrkesutbildning

Mer information:  Anna Kankaanpää, regeringsråd, tfn 02953 30403

Tillbaka till toppen