Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap tar form

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.4.2012 12.35
Nyhet

De praktiska verksamhetsformerna för ett kultursamarbete mellan åtta EU-länder, Ryssland, Norge och Island börjar ta form. Sekretariatet som sköter kulturpartnerskapet inledde sin verksamhet förra året i Köpenhamn i anslutning till Nordiska ministerrådet.

Den gemensamma webbplatsen för det nordliga kulturpartnerskapet öppnades i början av april. Webbplatsen publicerar nyheter om kreativ ekonomi i de nordiska länderna, nordvästliga Ryssland och östersjöområdet (den nordliga dimensionen). Därutöver informerar webbplatsen om partners, nätverk, evenemang, projekt och publikationer.

Finländska aktörer inom de kreativa branscherna kan genom webbplatsen få internationell synlighet för sina evenemang och multilaterala samarbetsprojekt.

Som bäst finslipas verksamhetsprogrammet för kulturpartnerskapet under ledning av Finland, som agerar ordförande 2012.

I april ordnas två seminarier i S:t Petersburg om kulturpartnerskapsprojekt. Temat för det första seminariet 25.4. är de forna vikingarnas handelsrutter och hur man kunde utveckla kulturturismen utgående från dessa. I det andra seminariet (26.4.) diskuteras musikindustrins nuvarande situation och utvecklingsmöjligheter i nordvästliga Ryssland.

Stiftelseurkunden för det nordliga kulturpartnerskapet undertecknades i maj 2010 av EU-kommissionen, Ryssland, Norge, Island och åtta EU-länder.

Den centrala målsättningen för kulturpartnerskapet är att utveckla ett multilateralt samarbete inom de kreativa branscherna inom den nordliga dimensionen, öka de kreativa branschernas nationalekonomiska betydelse samt att stärka deras internationella konkurrenskraft. Kulturpartnerskapets centrala uppgift är att utveckla samarbete i anslutning till finansieringen av de kreativa branscherna samt att främja public/private -partnerskap.

Partnerskapet finansieras genom medlemsländernas frivilliga avgifter och EU-kommissionens projektunderstöd. En viktig finansiär är också Nordiska ministerrådet.


Länkar:

Webbplatsen för det nordliga kulturpartnerskapet
> Information om seminarierna i S:t Petersburg

Tillbaka till toppen