Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ministeriet beviljar föreningsstöd

Undervisnings- och kulturministeriet 24.1.2013 15.57
Nyhet

Föreningsstödet, som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet, är ämnat för utveckling av idrotts- och motionsföreningars verksamhet. Föreningarn kan ansöka om understöd fram till den 15 mars.

Syftet med föreningsstödet är att erbjuda verksamhet av hög kvalitet till så många som möjligt till ett skäligt pris. Med hjälp av föreningsstödet understöds bl.a. föreningsverksamhetens kvalitet, den grundläggande verksamheten utvecklas och i synnerhet barn och unga för ekonomiska möjligheter att idka idrott och motion som hobby. Kostnaderna för hobbyverksamhet för barn och unga överstiger inte 50 euro per månad om den sker inom ramarna för den grundläggande verksamhet som en förening bedriver med hjälp av föreningsstödet.

Registrerade samfund som ordnar idrotts- eller motionsverksamhet. Stödet kan beviljas för kampanjer, evenemang, ökad kompetens (t.ex. utbildning), lokalt samarbete, ibruktagande av god praxis och nya innovationer som också kan användas av andra föreningar. Projektens längd kan vara från ett till tre år.

Det är möjligt att ansöka om föreningsstöd för att avlöna en anställd på heltid eller deltid under perioden 2013-2015. Stödet kan ansökas för att anställa en verksamhetsledare för föreningen, en förenings- eller organisationssekreterare, en ungdomsansvarig, en ansvarig för ungdomsträning, en specialkunnig inom träning av barn och unga, men också en person som utvecklar idrott för vuxna eller har motsvarande verksamhetsbild. Det är möjligt att ansöka om föreningsstöd för att avlöna en anställd på heltid eller deltid. Möjligt är t.ex. att med stödet avlöna en ung person under sommarmånaderna eller under en viss säsong.

2013 beviljas totalt  3 850 000 euro i föreningsstöd. Meningen är att man fattar beslut om stödet i maj-juni. 

Länkar:

  • Anvisningar, kriterier och blanketter för föreningsstödet

Tillbaka till toppen