Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Styrningsgruppen för grundandet av rådet för strategisk forskning inledde sitt arbete

Undervisnings- och kulturministeriet 28.10.2013 14.55
Nyhet

En styrningsgrupp med uppgift att stöda undervisnings- och kulturministeriets författningsberedning i anslutning till grundandet av rådet för strategisk forskning har tillsatts vid undervisnings- och kulturministeriet.

Tjänstemannaberedningen för grundandet av rådet för strategisk forskning görs i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och statsrådets kansli. I tjänstemannaberedningen ingår ett hörandetillfälle och under beredningen kan utomstående sakkunniga höras och nödvändiga utredningar och utlåtanden kan införskaffas.


Statsrådets principbeslut 5.9.2013 om en totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen innehåller grundandet av rådet för strategisk forskning i anslutning till Finlands Akademi 2015. Enligt principbeslutet skall rådet finansiera problemcentrerad forskning, som riktar in sig på att hitta lösningar för betydande samhälleliga utmaningar och problem.


Ordförande för styrningsgruppen är kanslichefen Anita Lehikoinen vid undervisnings- och kulturministeriet. Viceordförande är understatssekreterare Timo Lankinen vid statsrådets kansli. Sekreterare för styrningsgruppen är undervisningsrådet Erja Heikkinen och undervisningsrådet Mirja Vihma vid undervisnings- och kulturministeriet samt forskningssakkunnig Kaisa Lähteenmäki-Smith vid statsrådets kansli.

Ytterligare information:
- direktör Riitta Maijala, 0295 3 30388
- undervisningsrådet Mirja Vihma, 0295 3 30326

Tillbaka till toppen