Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finländsk utbildning intresserar i Saudiarabien

Undervisnings- och kulturministeriet 15.2.2013 10.10
Nyhet

Det finländska utbildningssystemet har väckt stort intresse i Saudiarabien, där det som bäst pågår en omfattande utbildningsreform. I februari kommer det finländska utbildningen att presenteras under undervisnings- och utbildningsmässan i Riad.

Undervisningsministeriet i Saudiarabien har valt Finland till årets temaland under undervisnings- och utbildningsområdets IEFE-evenemang. Under tidigare år har bl.a. Sydkorea och Singapore varit temaland, på grund av sina goda resultat i inlärningsundersökningar.

International Exhibition and Forum for Education är det största undervisnings- och utbildningsevenemanget i Persiska viken. Evenemanget i Riad 18.-22.2. väntas locka 40 000 besökare och antalet utställare är över 200.

Förutom själva utställningen under mässan ordnas ett forum där bl.a. det finländska evalueringssystemet och lärarutbildningen presenteras. Förutom det gemensamma seminariet kommer det att finnas flera verkstäder varav en del dras av finländska experter.

Finland är representerat på en stor nationell avdelning där ministeriet också får sällskap av Utbildningsstyrelsen, Rådet för utbildningsevaluering samt Hösmärinpuiston koulu och Olarin lukio från Esbo. Kommersiella aktörer inom utbildningsexport samt programmet Future Learning Finland är också med.

Från Finland reser en grupp kommersiella aktörer, skolrepresentanter, sakkunniga samt representanter för undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet sam Finpro. Finlands delegation leds av undervisnings- och kulturministerits statssekreterare Tapio Kosunen.

Saudiarabien – utmanande men intressant

För tillfället pågår en omfattande utbildningsreform i Saudiarabien. Man har studerat världens bästa utbildningssystem, och Finland har vid sidan av Sydkorea och Singapore lyfts fram. Saudiarabien har också skickat delegationer till Finland för att bekanta sig med det finländska utbildningssystemet och för att träffa aktörer inom området.

Den finländska utbildningsexporten till Saudiarabien täcker såväl pedagogisk som teknologisk kompetens. Saudiarabien är främst intresserad av lärar- och rektorsutbildning, yrkesutbildning, moderna inlärningsmiljöer (inkl. skolarkitektur) samt ICT -lösningar (bl.a. inlärningsspel).

Saudiarabien investerar under de närmaste åren enormt i utveckling av utbildningssektorn. Den årliga budgeten uppgår till 40 miljarder USD. Som verkssamhetsmiljö är Saudiarabien oerhört utmanande, men samtidigt intressant för finländska utbildningsexportörer. Den privata sektorns roll i utvecklingen av undervisning ses som stark vid sidan av det offentliga systemet. Därför finns det för finländks aktörer samarbetsmöjligheter såväl på den privata som på den offentliga sidan.

Under mässan finns också goda möjligheter att skapa viktiga kontakter med andra länder i Persiska viken, som Oman, Förenade arabemiraterna och Quatar, där det också pågår omfattande utbildningsreformer.

Future learning Finland

Future Learning Finland är ett treårigt program med målet att utveckla den finländska utbildningsbranschens utbud på den internationella marknaden samt att främja exporten av aktörer och organisationen inom utbildningsområdet. Verksamheten styrs av undervisnings- och kultlurministeriet, arbets- och näringsministeriet samt utrikesministeriet.

För finansieringen står arbets- och näringsministeriet, och Finpro står för koordineringen av verksamheten. Utbildningsexporten grundar sig på statsådets principbeslut.

Länkar

Tillbaka till toppen