Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Internationell utvärdering av Finlands Akademi

Undervisnings- och kulturministeriet 28.8.2012 9.39
Nyhet

En internationell utvärdering av verksamheten inom Finlands Akademi håller på att inledas. Utvärderingen koncentrerar sig på den strategiska och operativa verksamheten inom Finlands Akademi samt på kommittéstrukturen, förvaltningsverkets organisation, funktionsförmåga och verkningsfullhet.

Man kommer att granska hur verksamheten inom Finlands Akademi borde utvecklas i en föränderlig verksamhetsmiljö för att kunna förbättra forskningens kvalitet och verkningsfullhet samt innovationssystemets funktionalitet. Därutöver är målet att producera information och utvecklingsförslag i anslutning till styrningen av Finlands Akademi och utvecklandet av lagstiftningen.

På basis av konkurrensutsättning valdes den internationella Technopolis Group för att genomföra utvärderingen. De första resultaten av utvärderingen väntas i mars 2013 i form av en mellanrapport. De slutgiltiga resultaten blir färdiga i slutet av maj 2013. På basis av resultaten granskas också eventuella ändringsbehov i anslutning till lagstiftningen om Finlands Akademi som trädde i kraft 2010.

Tillbaka till toppen