Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kompletterad version av kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen färdig

Undervisnings- och kulturministeriet 15.8.2012 16.04
Nyhet

Den uppdaterade versionen av kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen innehåller kvalitetskort för morgon- och eftermiddagsverksamheten samt klubbverksamheten. Meningen med de två nya kvalitetskorten är att förbättra morgon- och eftermiddagsverksamhetens samt klubbverksamhetens ställning som en del av en bra skoldag.

Kvalitetskorten omfattar de mest centrala uppgifterna inom morgon- och eftermiddagsverksamheten samt klubbverksamheten. De innehåller frågor som gäller beskrivning av verksamheten, kvalitetskriterier och kvalitetsutveckling.

Kvalitetskriterierna är på det nationella planet ett systematiskt styrt verktyg för att utveckla undervisningens kvalitet och för att utvärdera den lokala nivån på utbildningen.

Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen. Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:29

Ytterligare information om kvalietskriterierna för den grundläggande utbildningen (på finska).

Tillbaka till toppen