Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

UKM ber om utlåtanden om upphovsrättskommissionens förslag

Undervisnings- och kulturministeriet 30.1.2012 13.49
Nyhet

Upphovsrättskommissionen föreslår lagändringar i anslutning till att motverka nätpiratism samt för att främja användande av tv- och tidningsarkiv. Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtanden om kommissionens betänkande och de förslag som ingår senast 12.3.

Upphovsrättskommissionens betänkande behandlar ämnen i anslutning till digitaliseringen av upphovsrättsliga verksamhetsmiljöer, dvs. online-användning av tv- och radiobolagens arkiv, verkställande av upphovsrätten på internet, så kallade nät-PVR-tjänster samt kommersiell länkning.

Skriftliga utlåtanden om betänkandet skickas till undervisnings- och kulturministeriet senast 12.3.2012 på adressen: [email protected] och [email protected]

Upphovsrättskommissionen, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, överräcktes till kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki 24.1.2012.

Länkar och ytterligare information:


  • Begäran om utlåtande 30.1.2012 (pdf, på finska)
  • Upphovsrättskommissionens betänkande; Lösningar till digitala tidens utmaningar
    Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:2
  •  
  • UKM-pressmeddelande om upphovsrättskommissionens betänkande 24.1.2012

  • Upphovsrättskommissionen

Tillbaka till toppen