Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Filmskolan Valveen elokuvakoulu samt Cantilena ry:s barn- och ungdomskörer fick Barndagspriset

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.11.2019 12.26
Pressmeddelande

Valves filmskola i Uleåborg och Cantilena ry: s barn - och ungdomskörer i Nyslott har fått det riksomfattande Barndagspriset. Statssekreterare Tuomo Puumala delade ut priserna onsdagen den 20 november i Helsingfors. Priset delas ut på barnrättsdagen till samfund för betydande arbete med att främja konstfostran och konsthobbyer. De prisbelönta fick 8 500 euro vardera.

I år har det gått 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. Temat för jubileumsåret är barnets rätt att vara sig självt.

I talet till pristagarna betonade statssekreterare Puumala sambandet mellan hobbyer och årets tema.

-    Hobbyer inspirerar och gör en glad. Dessutom ger de en mycket som man har nytta av längre fram: kreativitet, nyfikenhet, mod, ihärdighet och sociala färdigheter, sade statssekreterare Puumala.

Prismotiveringar:

Valves filmskola

Valves filmskola i Uleåborg har utvecklat nya modeller och metoder för filmfostran. Filmskolan erbjuder barn och unga hobbygrupper, workshoppar i skolorna, kurser samt den årligen återkommande filmtävlingen Oskari. Dessutom innehar den en viktig roll i anordnandet av Skolornas filmvecka. Filmskolan uppmuntrar och inspirerar barn och unga att uttrycka sig kreativt och att framföra sina egna tankar i filmform. Resultaten ingår samtidigt i arbetet för att synliggöra filmer som gjorts av barn och unga. Filmskolan ordnar filmklubbar som besöks av 100 barn och workshoppar som över tusen skolelever deltar i varje år. Undervisningen är en del av verksamheten vid barnkulturcentret i Uleåborg.

 
Cantilena ry:s barn- och ungdomskörer

Cantilena ry upprätthåller och utvecklar körsång för barn och unga i Nyslott. Föreningens fyra körer - sånglekkören, barnkören Iloinen Lapsikuoro, pojkkören Juventus och ungdomskören Linnanneidot – erbjuder körsång och möjligheter att uppträda med kören för barn och unga i åldern 4 –19 år. Sammanlagt sjunger 60 barn och unga i körerna. Körerna uppträder ofta. Varje år väljs en del av körsångarna ut till Operafestivalen i Nyslotts barnkör, och barnen har också sjungit i musikaler på Nyslotts teater. Verksamheten inleddes 1985. Barndagspriset är ett erkännande för långvarigt arbete till fromma för körsång för barn och unga.


Mer information: konsultativa tjänstemannen Iina Berden, [email protected], tfn 02953 30069, undervisnings- och kulturministeriet

Fotografier finns tillgängliga efter evenemanget på UKM: s Flickr-webbplats

Tillbaka till toppen