Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse framskrider

Undervisnings- och kulturministeriet 19.6.2012 13.26
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i januari en arbetsgrupp för att bereda ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse. När uppdragets första skede slutförts överlämnade arbetsgruppen till undervisnings- och kulturministeriet ett förslag om ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse, om den nya stiftelsens stadgar och om finansieringsplanen. Arbetsgruppen ger sin slutrapport senast i slutet av september.

Arbetsgruppen föreslår att institutets arbete fortsätter genom att man från och med ingången av 2013 grundar en privat stiftelse med namnet Cultura. Den viktigaste delen av institutets bibliotekssamling flyttas till Esbo stad, som fortsätter att driva biblioteket. I enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse övergår personalen till den nya stiftelsens och Esbo stads tjänst.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner enligt förslaget sex personer till stiftelsens styrelse. Styrelsens verksamhetsperiod föreslås vara tre år.

På basis av preliminära förhandlingar skall stiftelsens grundare, förutom staten, bestå av Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Åbo, Joensuu och Villmanstrand stad samt Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar rf och Samfundet Finland-Ryssland. Stiftelsekapitalet är enligt förslaget 100 000 euro, varav statens andel är 80 000 euro.

Stiftelsens verksamhet skall enligt förslaget finansieras av statsunderstöd som kommer ur tippningsmedel. Stiftelsen skall därutöver skaffa annan projektfinansiering. Stiftelsens utgifter kommer uppskattningsvis att uppgå till ca en miljon under 2013.

Meningen med stiftelsen skulle vara att förbättra den ryskspråkiga befolkningens integration och utveckla tjänster som främjar den ryskspråkiga befolkningens språkliga identitet och som understöder utvecklingen av den ryskspråkiga kulturen i Finland. Stiftelsens uppgifter har också uppmärksammats i Statens integrationsprogram (2012-2015).

Publikationen

Ytterligare information:
- regeringssekreterare Heidi Sulander, tfn 0295 3 30298
- kulturrådet Maija Lummepuro, tfn 0295 3 30198

Tillbaka till toppen