Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Förslag till mottagare av Piikkarit-priset 2012 tas emot

Undervisnings- och kulturministeriet 24.8.2012 10.24
Nyhet

Piikkarit-priset beviljas årligen ett projekt, en sammanslutning eller en person som har främjat jämställdheten mellan könen inom idrott och motion. Förslag till vem som skall få priset i år kan lämnas in till början av september.

Piikkarit-priset delas årligen ut för förtjänstfull verksamhet för att främja jämställdheten mellan könen inom idrott och motion. Priset delas ut av undervisnings- och kulturministeriet samt Finlands Idrott.

Privatpersoner och föreningar kan komma med förslag till med som borde få priset. Det kan vara frågan om ett samfund, som t.ex. en idrottsförening, en organisation, en kommun eller en stiftelse.

Vid utvärderingen av prisförslagen betonas långsiktig, resultatrik och verkningsfull verksamhet som främjar jämställdhet mellan könen inom idrott och motion samt innovativitet. Då man väljer kandidaterna förlitar man sig på Piikkarit-rapporten, rapporten av arbetsgruppen Tasapeli samt rekommendationerna av utredningen Jämställdheten mellan könen i idrott och motion 2011.

Priset har delats ut sedan 1995 och baserar sig på rapporten Piikkareilla – nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin, som publicerades då.

Jakten på kandidater

Förslagen kan lämnas in via blanketten på Finlands Idrotts webbplats. Förslagen skall vara inne senast 6.9.2012 kl. 16.

Pikkarit-nämnden kommer med förslag om vem som skall få pris och undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om vem som får priset.

Priset delas ut på dagen för jämställdhet inom motion och idrott 6.11.2012. Huvudpriset är en röd festdamsko på en piedestal. Skon har spikar i bottnen. Det delas också ut ett diplom och ett stipendium. Det är också möjligt att bevilja hederspris.

Blankett för förslag till Piikkarit pristagare (Finlands Idrott, på finska)

Tillbaka till toppen