Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Nya indikatorer för uppföljning av språkliga rättigheter

Oikeusministeriö 10.10.2018 12.39
Nyhet

Vid justitieministeriet har utvecklats indikatorer för uppföljning av språkliga rättigheter. Indikatorerna används för att mäta och beskriva hur de språkliga rättigheterna och en livskraftig tvåspråkighet förverkligas och för att lyfta fram utvecklingstrender.

Indikatorerna används också vid uppföljningen av språkliga rättigheter och den nationella språkpolitiken och som verktyg vid beslutsfattandet i språkpolitiska frågor. Indikatorerna tillämpas på finsk-, svensk- och samiskspråkiga, teckenspråkiga och i den mån det är möjligt även på andra språkgrupper.

De föreslagna indikatorerna har indelats i tre delar. De strukturella indikatorerna beskriver delområden som stöder förverkligandet av språkliga rättigheter, processindikatorerna vilken effekt statens styrmetoder har på tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och slutresultatsindikatorerna hur rättigheterna i praktiken har tillgodosetts ur individens och den språkliga gemenskapens synvinkel.  

Förslaget baserar sig på Nationalspråksstrategin som godkänts av statsrådet och i utformandet av de språkliga indikatorerna har man utnyttjat FN:s modell för indikatorer för mänskliga rättigheter.

Det första skedet i utvecklingsarbetet har nu slutförts och arbetet fortsätts bl.a. med att kartlägga uppgiftskällorna för mätarna. Det önskas att speciellt ministerierna och andra myndigheter i vid utsträckning använder sig av indikatorerna. 

Ytterligare information:
Vava Lunabba, specialsakkunnig, tfn 0295 150 136 
Panu Artemjeff, specialsakkunnig, tfn 0295 150 211 
e-post: fö[email protected]

Indikatorer för uppföljning av de språkliga rättigheterna

Läs mer om uppföljning och främjande av de språkliga rättigheterna

Tillbaka till toppen