Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Fogandet av nya områden till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse ses över

Inrikesministeriet 30.9.2020 15.47 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 14.33
Nyhet

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt som har som syfte att se över fogandet av nya områden till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse. Det har föreslagits att till förordningen ska fogas objekt i områden vid Jyväskylä fängelse, Kervo fängelse, Sillböle bassäng och Kalajoki hamn.

Genom inrikesministeriets förordning, som utfärdas med stöd av polislagen, kan trafik eller vistelse begränsas i ett objekt eller i dess omgivning på grund av den fara som objektet utgör eller utsätts för. Det är förbjudet att färdas eller vistas i ett område som omfattas av begräsningar utan tillstånd av verksamhetsutövaren i området. Den som bryter mot en begränsning kan dömas till böter. I den gällande förordningen har trafik och vistelse begränsats bland annat i områden i anslutning till flygplatser, hamnar, fängelser, transformatorstationer, kraftverk och fabriker.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten och egendomen i objektet eller att skydda människor som vistas i eller utanför objektet. I de objekt som omfattas av en begränsning av trafik och vistelse finns ofta allvarliga säkerhetsrisker och därför måste man känna området mycket väl då man rör sig där. I förordningen förutsätts det att det objekt som omfattas av en begränsning tydligt märks ut och vid behov inhägnas.

Mer information:

Anna Kivimäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 331, [email protected]

Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]

Tillbaka till toppen