Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Inrikesministrarna diskuterar bland annat situationen i Belarus 

Inrikesministeriet
9.12.2021 8.41
156/2021
EU:s flagga.

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 9 december. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet. Ministrarna ska bland annat diskutera det tillspetsade läget vid Belarus yttre gränser och hur EU kan reagera på försöken att använda migrationen som politiskt instrument och till och med som verktyg vid hybridattacker. 

 - Att göra invandrarna till instrument för att främja politiska syften är fullständigt oacceptabelt. Det understryker vikten av EU:s gemensamma, fungerande migrations- och asylpolitik som respekterar människovärdet. Det är viktigt att vi agerar enhetligt och visar att vi inte godkänner sådan verksamhet. Vi behöver mångsidiga motmedel och också en tydligare rättslig ram på EU-nivå, säger minister Mikkonen.

Den 1 december lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till tillfälliga åtgärder för att i en akut situation förbättra verksamhetsförutsättningarna för de medlemsländer som är föremål för Belarus agerande. Kommissionens helhetslösning kompletteras ytterligare genom ett förslag till revidering av kodexen om Schengengränserna.

- Kommissionens förslag till tillfälliga åtgärder begränsar inte rätten att söka asyl, utan ger myndigheterna i Polen, Lettland och Litauen verktyg för situationen efter inlämnandet av ansökan. Nu granskar vi förslaget noggrant i Finland, säger Mikkonen.

Det finns en oro över att medel från EU:s återhämtningsinstrument används för brottsliga ändamål

I rådet diskuteras också hur man kan förhindra infiltration av organiserad brottslighet i laglig företagsverksamhet. I bakgrunden finns en oro över att medel från i synnerhet EU:s återhämtningsinstrument används för brottsliga ändamål.

Inrikesministrarna har för avsikt att dryfta behovet av ett mer samordnat tillvägagångssätt på EU-nivå, genom vilket man kan bekämpa infiltration av organiserad brottslighet också mer omfattande i rättsliga strukturer.

Kritiska entiteters motståndskraft förbättras genom ny lagstiftning

Ordförandelandet för Europeiska unionens råd Slovenien rapporterar vid mötet om förhandlingsläget när det gäller förslaget till direktiv om kritiska entiteters motståndskraft. Rådets allmänna riktlinje om detta antogs just före mötet.

Finland anser att det är viktigt att på ett övergripande sätt utveckla EU:s resiliens. Det är ytterst viktigt att kritiska entiteters fysiska och digitala resiliens främjas genom enhetliga metoder i EU-medlemsstaterna. På så sätt förbättrar man också EU:s beredskap för hybridhot.

Bekämpning av sexuellt våld mot barn diskuterades vid Internet Forum-mötet

Minister Mikkonen deltog också i EU:s och teknologiföretagens gemensamma Internet Forum-möte den 8 december. EU Internet Forum grundades 2015 för att teknologiföretag, EU:s institutioner, medlemsländernas ministrar och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Europol tillsammans ska kunna diskutera hur man kan ta bort terrorisminnehåll online.

Teman för Internet Forum var de växande utmaningarna när det gäller att avlägsna terrorisminnehåll online och att bekämpa sexuellt våld mot barn på nätet.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected] 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)

 
Tillbaka till toppen