Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Sydvästra Finland söktes av 12 personer

Sisäministeriö 14.8.2019 17.05
Nyhet

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Sydvästra Finland söktes inom utsatt tid av 12 personer. Tjänsten blir ledig den 1 december 2019 och den tillsätts för en period på högst fem år.

Följande personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

 • Måns Enqvist, Doctor of Science in Law, juris licentiat
 • Maria Hoikkala, juris magister
 • Juha Joutsenlahti, förvaltningsmagister
 • Heikki Kopperoinen, juris kandidat
 • Risto Lammi, politices magister
 • Piotr Marko Lehtonen, tradenom (högre YH)
 • Mikko Masalin, juris magister
 • Janne Paavola, juris licentiat
 • Mika Peltola, juris kandidat
 • Kari Puolitaival, juris kandidat/magister
 • Lasse Matti Suokas, politices magister, förvaltningsmagister
 • Jyrki Wasastjerna, juris kandidat/magister, förvaltningsmagister

Polischefen leder polisinrättningens verksamhet samt ansvarar vid sidan om verksamheten även för dess effekter, utveckling, verksamhetsförutsättningar och interna tjänster. Polischefen ansvarar bland annat för fastställandet av polisinrättningens strategi, för polisinrättningens strategiska ledning, för dess verksamhetsförutsättningar samt för samordningen av dess verksamhet och ekonomi. I uppgifterna ingår också att fastställa riktlinjerna och prioriteterna för polisinrättningens verksamhet.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisens larmtjänster, förebyggande av brott och störningar, utredande av brott samt förande av brott till åtalsprövning, polisens tillståndsförvaltning och andra uppgifter som hör till den lokala polisen. Dessutom har polisinrättningen till uppgift att som allmän säkerhetsmyndighet inom sitt uppgiftsområde ge handräckning samt sköta andra uppgifter som särskilt ålagts den.

Ytterligare information:

kanslichef Ilkka Salmi, tfn 0295 418 803, [email protected]

Tillbaka till toppen